Indonesië vs Nederland

Admin / June 22, 2016

Deze pagina wijd ik graag aan de cultuurverschillen tussen Nederland en Indonesië. Allereerst wil ik het over de verschillen in het zakendoen hebben en daarna vul ik de pagina aan.

De Indonesische manier van zakendoen verschilt erg van de Nederlandse manier. Het creëert grote uitdagingen voor de Nederlanders die graag zaken willen gaan doen in Indonesië.

Tijd is in Indonesië relatief. Zoals in veel landen in Zuidoost-Azië wordt de tijd in een cyclische interpretatie herkend terwijl dit in Nederland, en andere westerse landen, een lineaire interpretatie heeft. Meer specifiek betekent dit dat Nederlanders waarde hechten aan een vastgestelde tijd, een resultaat en stappen om het resultaat te bereiken. Voor Indonesiërs is dit allemaal van ondergeschikt belang. Ze hechten meer waarde aan het juiste moment voor belangrijke zaken. Sommige dingen hoeven niet op een bepaald tijdstip of deadline afgemaakt te worden, maar op het juiste moment volgens hen.

Voor Nederlanders kan dit vaak verwarring opwekken tijdens het zakendoen omdat de factoren die voor Indonesiërs bepalen wat het juiste moment is niet altijd logisch zijn voor Nederlanders. Deze kunnen hun geduld verliezen en proberen haast te maken met het sluiten van de deal.

Dit gedrag verwart de Indonesiërs en soms schrikt het ze zelfs af omdat het tegen de lokale cultuur indruist. Nederlanders moeten daarom kalm blijven als dingen niet lopen zoals ze gepland hebben. Proberen achter de reden te komen en zelfs als het niet logisch klinkt, het accepteren zoals het is werkt het beste. Door te veel te pushen haken Indonesische partners snel af.

Probeer altijd een overeenstemming te bereiken, want dit is één van de speerpunten van het zakendoen in Indonesië. Één van de constitutionele principes is om beslissingen te nemen op basis van advies en overeenstemming. Dit is niet anders tijdens het zakendoen, waarbij beslissingen worden gebaseerd op lange discussies en veel adviezen van zakenpartners. Het is van ondergeschikt belang om de beste oplossing te vinden.

Een oplossing, of het nu een contractuele relatie is of een andere zakelijke overeenkomst moet door iedereen die betrokken is goedgekeurd worden. Voor Nederlanders is deze manier van zakendoen uitputtend en lijkt het allesbehalve productief. In de Indonesische cultuur is het collectieve principe echter het meest belangrijk en moet iedereen het ergens mee eens zijn om een werkbare oplossing te hebben.

In Nederland als iemand `ja` zegt dan volgt er meestal een gebaar dat aangeeft dat de persoon accepteer wat er zojuist gezegd of overeengekomen is. Dit is echter anders dan de manier waarop dit in Indonesië gebeurt.

Sowieso zegt een Indonesiër niet snel `nee` en zal hij ook niet snel tonen dat hij het ergens mee oneens is. Een duidelijke `nee` gaat immers in tegen het principe van overeenstemming en dit is waar de cultuur op gebaseerd is.

Als je in gesprek bent met Indonesische zakenrelaties en je hebt het idee dat alles goed gaat en iedereen het eens is met jouw ideeën, kan het uiteindelijke resultaat nog steeds tegenvallen. Reken jezelf dus niet te snel rijk en wees er zeker van dat een afspraak doorgaat voordat je actie onderneemt.